miércoles, 22 de noviembre de 2017

EGUZKIk damutzen du Naturaren aterpea izan beharko lukeen Urkiolako Natur Parkea ehiza - eremu bihurtzea


(más abajo en  castellano)
Diputazioak basurde-uxaldia baimendu du Ganbarruako amildegi inguruan  azaroaren 25erako.
EGUZKIk damutzen du Foru Aldundiaren Iraunkortasun eta Ingurune Naturalaren Departamenduak basurde-uxaldi bat baimendu duela Urkiolako Natur Parkearen barruan, Ganbarruako amildegi inguruan, azaroak 25 ean. Basatien bizitzarentzat natura errefuxio bat izan beharko lukeen natura gunea eskopeta maite duten pertsonen gozamenerako ehiza- eremu bihurtzen da. 
Nahiz eta aukera hori Urkiola Parkearen II. Plan Zuzentzailea eta Kudeaketarako Zuzentarauen eta Jarduketen Agirian basurdeentzat eta orkatzentzat aurreikusita dagoen, nekazaritzako eta basogintzako  propietateetan kalte larriak sortzen badituzte edo espezie horien populazioak murrizteko beharra badago (ez dakigu zein aitzaki erabili duten kasu honetan), espezie horien eta lehen sektorearen arteko aldi berean izatea lortzeko beste aukera batzuk daudela ere da egia.
Errealitatea da espezie horien hazkundea bere harrapari naturalak ezabatu dituen giza  ekintzaren ondorioa da. Naturaren funtza oreka da. 

martes, 21 de noviembre de 2017

Hitzaldi berriemailea "Hegoaldeko Tren Saihesbidea" Gorostizan · Azaroak 26 / Charla informativa "Variante Sur Ferroviaria" en Gorostiza · 26 de noviembre

AZAROAK 26 · IGANDEAN
Eguerdiko 12:30etan
Ureta kaleko errotondan
(karrejotik 20 metrotan)


Hitzaldi berriemailea auzokideekin egungo egoera azaltzeko egingo dugu. Ekitaldi hau Barakaldo Naturala plataformak eta Gorostizako Auzo Elkarteak antolatzen dugu gure bilerak, azken berriak, eta teknikarien presentzia, hurrengo pausuak, etabar, aztertzeko.

viernes, 17 de noviembre de 2017

Barakaldo Naturala exige al Ejecutivo municipal de Barakaldo que convoque la Mesa de Trabajo de la VSF ante la presencia de técnicos realizando mediciones en Barakaldo

La plataforma Barakaldo Naturala ha registrado hoy una instancia en el Ayuntamiento de Barakaldo para exigir al Equipo de Gobierno del PNV que convoque sin más dilación la Mesa de Trabajo para la Variante Sur Ferroviaria, ante la presencia de técnicos realizando mediciones en la zona del Karrejo de Gorostiza. Este hecho viene a confirmar informaciones que nos habían llegado hace unas semanas de la pretensión del Gobierno vasco de desplazar la línea del trazado en la zona de Gorostiza unos metros más al sur, con lo que pasaría muy próxima a viviendas, e incluso por encima de algunas.

jueves, 16 de noviembre de 2017

Aldundiak Barakaldoko eta Sestaoko Udalei egozten die Galindoko arroko hondakinen zaintzaren, kentzearen eta zigortzearen ardura

-->
lastaira
Eguzkik abuztuan egindako salaketari Sestaoko Udalak eta Aldundiak emandako erantzunek agerian uzten dute administrazioen arteko koordinazioa ez dela eraginkorra, inplikatutako aldeek ez baitute indarrean jartzeko interesik.

Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Bizkaiko Foru Aldundiko Sailak adierazi du “arroen mantentze eta garbitze lanak” ez direla “haien ardurapekoak” eta “hondakin urbanoen kudeatzearen, zaintzaren eta zigortzeko ahalmenaren ardura hondakinen kontrolik gabeko uzte, isurtze eta deuseztatze kasuetan tokian tokiko udalei” dagokiela, “kasu honetan Barakaldoko eta Sestaoko Udalei”, Eguzkik abuztuaren 22an aurkezturiko salaketaren aurrean azaroaren 10ean jasotako erantzunean agertzen denez, Galindoko arroan Ur Partzuergoaren araztegiaren parean aurkitutako tamaina handiko eta legez kanpoko hondakin solidoak direla-eta.

Diputación sitúa la responsabilidad de vigilancia, retirada y de sanción por residuos existentes en la cuenca del Galindo en los Ayuntamientos de Barakaldo y Sestao.


-->
Colchón en la ribera.
Las respuestas recibidas del Ayuntamiento de Sestao y de la Diputación a la denuncia presentada por Eguzki en agosto evidencian una coordinación entre administraciones inútil cuando ninguna de las partes implicadas tienen interés en activarla .

El departamento foral de Sostenibilidad y Medio Natural de Bizkaia ha señalado que no son de su competencia "las tareas de mantenimiento y limpieza de cauces" y que "la responsabilidad de gestión de los residuos urbanos, vigilancia e inspección y potestad sancionadora en caso de abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos corresponde a los Ayuntamientos respectivos, en este caso Barakaldo y Sestao", en respuesta recibida el 10 de noviembre a la denuncia presentada por EGUZKI el  22 de agosto de la existencia de residuos sólidos voluminosos e ilegales en la cuenca del río Galindo a la altura de la depuradora del Consorcio de Aguas.

domingo, 12 de noviembre de 2017

EGUZKI propone chequear el estado de todo el arbolado urbano de Barakaldo.


Hace unos días el Área de Urbanismo, Infraestructuras y Servicios Municipales confirmó que se procederá a la tala de cerca de un centenar de árboles en Barakaldo por la detección de "un debilitamiento de su tronco" y por el peligro que ello puede suponer para los viandantes. Ante esto, EGUZKI ha transmitido la conveniencia de realizar un chequeo de la totalidad del arbolado para conocer la situación real a día de hoy y analizar y planificar una solución definitiva.
Este colectivo ecologista ha solicitado que amplien la información sobre el tipo de enfermedad que presentan los árboles marcados y si se han explorado otras fórmulas que pudieran resultar eficaces frente a la tala. En este sentido, ha subrayado que entre 2015 y 2016 también se procedió a la tala de un número importante de árboles (unos 150 en San Bartolomé y casi otra docena más de falsos plataneros en el parque de San Bizente) ante la presencia de algun tipo de hongo, y la simple reposición de ejemplares no se presenta como una solución eficaz y definitiva, aunque sí de importante coste económico.

EGUZKIk Barakaldoko zuhaiten egoera egiaztatzea proposatzen dio udal sailburuariEnborren ahulduragatik eta honek hiritarrentzako ekar litzazkeen arriskuengatik Barakaldoko 100 zuhaitz ingururen mozketa hasiko dela dioen urbanismoko, azpiegituretako eta udal zerbitzuetako jakinarazpinaren aurrean, EGUZKIk zhuaitz hauen benetako egoeraren egiatzatzea proposatu du, egoera hau aztertu eta konponbide adostu bat emateko.
Ekologisten kolektiboak informazio gehiago eskatu du zuhaitz hauek duten gaixotasunaren inguruan eta beste formula batzuk aztertu ote diren ere galdetu nahi izan du mozketa ekidin dezaketenak. Zentzu honetan, 2015 eta 2016 urteetan ere zhuaitz kantitate handien mozketak egin zirela azpimarratu du (150 inguru San Barolomen eta beste dozena bat inguru platanero faltsu San Bizente parkean) onddo baten eragina zela eta. Zuhaitz berriak landatze hutsa ez da konponbide efektibo eta definitiboa, bai ordea gastu ekonomiko handia dakarrena.

martes, 31 de octubre de 2017

Hegoaldeko Tren-Saihesbidearen proiektua eta Barakaldo Naturala plataformaren ezetza azaltzeko hitzaldia Llanoko auzoan

Hurrengo ostiralean, azaroaren 10ean, Topagune Kulturgunean (Llanoko Auzoan - Barakaldo) Kultur Elkarteak eta Barakaldo Naturala Plataformak antolatutako hitzaldia izango da Hegoaldeko Tren Saihesbidearen alderdi nagusiak eta zergatik uko egiten diogun azaltzeko. Hitzaldia arratsaldeko 19:00etan izango da.

 BARAKALDO NATURALA Plataforma
(Eguzki plataformaren kidea da)
Charla el 10 de noviembre en el barrio de Llano (Barakaldo) para explicar el proyecto de la Variante Sur Ferroviaria y el rechazo de la Plataforma Barakaldo Naturala.
El próximo viernes, 10 de noviembre, en. la sala de Centro de Cultura Topagune (en el barrio de Llano-Barakaldo) tendrá lugar la charla organizada por la Asociación Cultural Topagune y la plataforma Barakaldo Naturala para explicar los principales aspectos de la Variante Sur Ferroviaria y las razones de nuestro rechazo a este proyecto.  La charla será a las 19:00 horas.
 
Plataforma BARAKALDO NATURALA
(Eguzki es miembro de la plataforma)

domingo, 29 de octubre de 2017

Talde polit bat bildu gara Barakaldo naturala (ez plataforma) ezagutzeko eta sentitzeko


Igande honetan goizeko 9:30 dozenaka lagunak Barakaldo Naturalak antolatutako martxa hasteko itxaroten zegoen Erreka-Ortuko bus geltokian. Hiru eta erdi ordubetez Hegoaldeko Tren-Saihesbidearen trazaduraren alderdirik larrien batzuk ezagutu ahal dute lurraren gainean. Ibiltzearen urrats bakoitzean Barakaldo Naturala Plataformaren lagunok zehatz mehatz azaldu diegu zergatik arrizkuan daude gure herriko ibarrak proiektu honekin. 

jueves, 26 de octubre de 2017

El Ayuntamiento de Sestao da 15 días a McDonald's para presentar una solución real "a la falta de salubridad pública que plantea la actividad del restaurante"


En respuesta a la denuncia presentada por Eguzki el pasado mes de agosto denunciando que gran parte de los residuos tirados al suelo del aparcamiento dentro del recinto de Carrefour-Sestao acaba en el río Galindo
 
-->
El Ayuntamiento de Sestao ha remitido escrito a Eguzki informando que "a la vista del informe emitido por el Arquitecto del Servicio Técnico de Urbanismo con fecha 25 de septiembre de 2017, con esta misma fecha se requiere a los titulares (de McAuto / McDonald's en Carrefour-Sestao) de los mismos para que en el plazo de 15 días presenten en este Ayuntamiento, una única propuesta real, concreta y específica para solucionar el problema de falta de salubridad pública que plantea la actividad del restaurante en la mencionada zona de aparcamiento, en concreto, los fines de semana".

EGUZKI pide información al Ayuntamiento por la tala de varios arboles en la calle Elkano de Barakaldo

-->
El colectivo ecologista EGUZKI ha presentado hoy escrito en el Ayuntamiento de Barakaldo solicitando información al Área de Medio Ambiente por la tala de varios arboles en la calle Elkano, tras contactar con  representantes municipales de la oposición y comprobar que no han sido informados de esta actuación.

Además, Eguzki traslada las siguientes preguntas al concejal-delegado de Medio Ambiente, Gorka Zubiaurre: 
Si ha sido motivada por alguna enfermedad, ¿No hubiera sido posible otro tipo de intervención menos agresiva (tratamiento para erradicar las causas)?

Si ha sido a petición de algún vecino/a ¿Cuáles han sido las razones esgrimidas?

¿Está prevista la reposición por otros árboles en las mismas ubicaciones?

miércoles, 25 de octubre de 2017

El foro por el Billete Único presenta sus propuestas en Rontegi

Bizkaiko Garraio Publiko Integratua eta Txartel Bakarraren aldeko Foroa Errontegin egon da Auzoko Nagusien Elkartearen emakumeei bere proposamenak aurkezten.
Ezagutu nahi badituzu, klikatu hemen.

El Foro por el Billete Único y un Sistema Integrado de Transporte Público para Bizkaia ha estado en Rontegi presentando sus propuestas al colectivo de mujeres de la Asociación de Mayores del barrio.
Si quieres conocerlas, pincha aquí.

lunes, 23 de octubre de 2017

Urriak 29, igandea / Hegoaldeko Tren-Saihesbidearen ondorioz arriskuan dauden Barakaldoko ibarretik ibiltzea


(más abajo en castellano)
Barakaldo Naturalak barakaldarrak eta gure "biriki berdea"-rekin gozatzen duten pertsonak Hegoaldeko Tren-Saihesbidearen ondorioz arriskuan dauden Barakaldoko ibarreteik ibiltzea egitera gonbidatzen ditugu. Ibilaldia hurrengo igandean, urriaren 29an, goizeko 9:30 etan izango da.
Martxa erreza da eta trekking oinetakoa eta ura ekartzea komenigarria izango da, baita argazki makina ere. Bilboko porturakoa egingo duten (beste bat gehiago) proiektu hau gauzatzen bada, pasaia guztiz aldatuko da eta argazki horiek nolakoa zen Barakaldoko gune naturala oroimen bat bihurtuko da. Aizpiegutura honek ondorio larri asko izango ditu aldeko biodibersitatearentzat eta Gorostizako eta Kastrexanako auzokideentzat.

Asteburu honetarako badaukazu plana!
ANIMATU ETA GUREKIN ETOR ZAITEZ!

sábado, 21 de octubre de 2017

Ordezkari politikoek eta beste arlo batzuetakoek zergatik ezetz esaten diogun Hegoaldeko Tren-Saihesbideari jakin ahal dute lurraren gainean


HTSren ondoriak ezagutzen lurraren gainean/Conociendo las consecuencias de la VSF sobre el terreno
Irudian klikatu bideoa ikusteko

Barakaldo Naturalak ordezkari polítikoekin eta arlo akademikoko eta ingurumenaren lagunekin ibilbide hau antolatu du helburu bakar batekin. Hau da Barakaldoko gure birika berdean inposatu nahi duten Hegoaldeko Tren Saihesbidearen aizpegitura berri honen aurrean gure kezkak, arrazoiak eta jarrera lurraren gainean jakinaraztea. Laguntzen gaituzten pertsonak hauek dira:

 • Iñigo Martínez (Elkarrekin Podemos-en Legebiltzarkidea)
 • Jose Ramón Becerra (Equo/Elkarrekin Podemos-en Legebiltzarkidea)
 • Javier Seoane (PSE-EEren Lurraldeko Politikaren Arduraduna)
 • Javier Busselo (Podemos-Ahal Dugu-en Azpiegituren Arduraduna)
 •  Ramón Sánchez (Euskadiko Equo-ren kobozeramailea eta Equo/Irabaziren zinegotzia Barakaldon)
 • Eder Alvarez (IU-Ezker Anitza eta Barakaldoko zinegotzia)
 • Gorka Bueno (EHU)
 • David Hoyos (EHU)
 • Sergio de Juan (Equinoccio Natura) 
Denoi ibiltze honetatik laguntzea eskertzen dizuegu, eta orain zeintzuk diren Barakaldo Naturala Plataforma osatzen dugun auzo elkarteen eta talde ekologisten kezkak eta arrazaoiak azalduko dizuegu:

Representantes políticos y de otros ámbitos han conocido sobre el terreno las razones del rechazo de Barakaldo Naturala al trazado de la Variante Sur Ferroviaria

https://drive.google.com/open?id=0Byb8XHAc8CEUbGc1TzZyWG5ubFE
Pincha en la imagen para ver el video
Barakaldo Naturala ha organizado esta marcha con representantes políticos y del ámbito académico y medioambiental con un único objetivo. Este no es otro que transmitirles nuestras preocupaciones, inquietudes y postura ante este nuevo proyecto de Variante Sur Ferroviaria que nos quieren imponer en nuestro pulmón verde de Barakaldo sobre el terreno. Las personas que nos acompañan son:
 • Iñigo Martínez (Parlamentario de Elkarrekin Podemos)
 • Jose Ramón Becerra (Parlamentario de Equo/Elkarrekin Podemos)
 • Javier Seoane (Responsable de Política Territorial del PSE-EE)
 • Javier Busselo (Responsable de Infraestructuras de Podemos-Ahal Dugu)
 • Ramón Sánchez (Coportavoz de Equo-Euskadi y concejal de Irabazi Barakaldo)
 • Eder Alvarez (IU-Ezker Anitza y concejal de Irabazi Barakaldo)
 • Gorka Bueno (EHU)
 • David Hoyos (EHU)
 • Sergio de Juan (Equinoccio Natura)
A todos vosotros os agradecemos que nos acompañéis en este recorrido, y pasamos a explicar cuáles son las inquietudes y preocupaciones que motivan la postura de los colectivos vecinales y ecologistas que conformamos la Plataforma Barakaldo Naturala:

martes, 17 de octubre de 2017

Bizkaian Garraio-Sistema Publikoa Bateratu eta Txartel Bakarraren aldeko Foroaren aurkezpena

(más abajo en castellano)
Gaur goizean Bizkaian Garraio-Sistema Publikoa Bateratu eta Txartel Bakarraren aldeko Foroa aurkeztu du prentsa-aurrekoan, atzo bere aurkezpena publikoa mugimendu sozialen aurrean egin zen. Eguzkik sindikatuekin, auzo elkarteekin eta mugimendu sozialekin batera lan egin du foro hau sortzeko. Garraio-sistema publikoa bateratuaren  eta mugikortasun jasangarriagoaren alde dauden taldeentzat eta pertsonentzat irekia dago indar handiagoa lortzeko.

miércoles, 11 de octubre de 2017

EGUZKIk Bagatzako jaietarako antolatutako ekitaldiak, baita Barakaldo Naturala Plataformarena ere.
Actividades organizadas por Eguzki para las fiestas de Bagatza, y también la de la Plataforma Barakaldo Naturala.

Asteburu honetan Barakaldoko Bagatzan auzoko jaiak ospatzen diren programan  Eguzkik antolatutako aktibitate batzu sartuta daude. Hauek dira:
En el programa de las fiestas del barrio de Bagatza (Barakaldo), que se celebran este fin de semana, hay varias actividades organizadas por Eguzki. Son las siguientes:

URRIAren 10etatik 15etara arte
Argalario Tabernan Erakusketa: "Zergatik uko egiten diogu Hegoaldeko Tren Saihesbideari?" 
Exposición en la taberna Argalario "¿Por que rechazamos la Variante Sur Ferroviaria?"

martes, 10 de octubre de 2017

Denuncia de otro vertedero ilegal a pocos metros del Garbigune de Sestao


Eguzki ha registrado hoy el siguiente escrito en el Ayuntamiento de Sestao para alertarle de la existencia de otro punto de vertido ilegal, a pocos metros del Garbigune y, de paso, trasladarle nuestro parecer a la "penosa" respuesta remitida por esta institución a nuestro escrito del pasado mes de agosto denunciando el lamentable estado de la cuenca del río Galindo, que establece el límite entre Barakaldo y Sestao. Eso sí, reconocer que al menos ellos han dado respuesta, sus homólogos en el pueblo vecino, ni eso. (al final del artículo podrás ver la citada respuesta)
ESCRITO REGISTRADO
A la atención del Alcalde y del Concejal-delegado de Medio Ambiente del Ayuntamienot de Sestao,
EGUZKI, Talde ekologista eta antinuklearra  quiere poner en su conocimiento la existencia de un punto de vertido ilegal y clandestino a pocos metros de la entrada del Garbigune de su municipio, del cuál se aportan  fotografías reallizadas en la mañana del domingo 8 de septiembre, a fin de que pongan en marcha las actuaciones necesarias para la retirada del material y limpieza de la zona.
Asimismo, queremos señalar la persistencia de elementos voluminosos en el cauce del río Galindo, perfectamente visibles en la jornada del domingo, como neumáticos usados o carros de supermercado.

viernes, 6 de octubre de 2017

Urriak 15. Bigarren eskuko eta Truke Azoka Bagatzako Jaietan

(más abajo en castellano)

Datorren Igandean, hilak 15, Bagatzako jaien baitan, Eguzki Barakaldok bigarren Eskuko eta Truke azoka antolatzen dugu, helburua materialen berrerabilera sustatzea delarik. Azoka honetan, edozein material (objektu) saldu, trukatu edota oparitzeko aukera izando dugu. Bertan topatu ahal izando ditugun salgaiak, besteak beste: liburuak, arropa, diskak, jostailuak, kirol materiala, altzariak, soinu-tresnak…

Kontsumo arduratsua oinarri moduan duen eredua lortzeko beharra gero eta handiagoa da. Aldaketarako bide honetan guztiok eman dezakegun lehenengo pausoa, gure eguneroko kontsumoan 3R (murriztu, berrerabili eta birziklatu) erregela jarraitzea da.

Murriztu hitzak beharrezkoak ez diren erosketak saihesteari so egiten dio. Berrerabili eta birziklatu hitzek objetuen erabilera beste pertsona batzuekin partekatzea eta jadanik erabiltzen ez ditugun gauzei bigarren bizitza bat ematea esan nahi dute. Eta azkenik, erostea benetan beharrezkoa denean, bidezko merkataritzaren mekanismoak, ekonomia alternbatiboa eta solidarioa eta kontsumo kolaboratiboaren erabiltzea.


sábado, 16 de septiembre de 2017

Gai izango ote gara naturaren fakturari aurre egiteko?

Sestao, Barakaldo, URA, Foru Aldundia...
Gizalegerik bakoak direnek gure ibaiertzetara, mendietara eta natur guneetara jaurti eta inongo sentiberatasunik ez duen administrazioak betikotutako hondakinak gure ainen, itsas hegaztien eta gure landare eta animalien elikagaiak dira. Es da iritzia, errealitatea baizik.
Bizkaiko administrazioak hondakinak kudeatzeko sustatutako ereduak "Jaurti ezazu eta ez kezkatu. Zabalgarbi eredua" premisa txertatu du gizartean. Egunero aurtkitzen ditugu obretako, autoen, supermerkatuen zein beste edozeren hondakinak; gure mendi, bidexka, itsasertz eta arroetan aurkitzen ditugu. Egileak premisa hori erabat barneratua dutenak izaten dira. Arazoa administrasioak jarduteko orduan duen utzikeria da. Ondorioa, lur eta uren kutsadura, jaurtitako elementuak toxikoak direlako edota materialok degradatu direlako.

¿Podremos afrontar la factura de la Naturaleza?

-->
Barakaldo, Sestao, URA, Diputación...
Los desechos lanzados por gente sin civismo alguno a las riberas de nuestros ríos, montes y espacios naturales, y perpetuados por una Administración sin sensiblidad son el alimento de nuestros peces (de río y de mar), de las aves marinas, de nuestra flora y fauna... No es una opinión, es una realidad.

El modelo de gestión de residuos promovido por la Administración en Bizkaia ha inculcado la premisa de "tu echa y no te preocupes. Modelo Zabalgarbi". Pués bien, no hay día que no nos topemos con restos de obra, de coches, de supermercados, de lo que sea; que no nos los encontremos en nuestros montes, senderos , riberas y cuencas de los ríos.

martes, 12 de septiembre de 2017

EGUZKI pide a la Administración la limpieza de los puntos de vertidos ilegales y clandestinos en el entorno del río Gobela

Señala que por su proximidad pone en riesgo el humedal de la Vega de Lamiako 
Eguzki ha puesto en conocimiento del Ayuntamiento de Leioa, el departamento foral de Sostenibilidad y Medio Natural  y la Agencia Vasca del Agua-URA la existencia de múltiples puntos de vertidos ilegales y clandestinos en la ribera y entorno del río Gobela, en el área entre la estación del Metro de Lamiako hasta las cocheras de Euskotren, en las zonas verdes en el entorno del campo de fútbol y también del parking de la estación de Lamiako.

jueves, 7 de septiembre de 2017

EGUZKI informa a los ayuntamientos de Trapagaran y Barakaldo de múltiples vertidos incontrolados entre la Orconera y Argalario

-->

EGUZKI talde ekologista eta antinuklearra ha registrado hoy en los Ayuntamientos de Trapagarán y Barakaldo instancia a las concejalías de Medio Ambiente para informar de la detección de múltiples vertederos incontrolados en el trayecto que va desde  la Orconera (Trapagaran) hasta la falda del Argalario (Barakaldo), aportando imágenes facilitadas por un vecino de la zona, realizadas el 23 de agosto y que nos ha enviado esta semana.

martes, 22 de agosto de 2017

EGUZKI alerta a ayuntamientos de Barakaldo y Sestao, a Diputación y a URA del estado de la cuenca del Galindo

También informa al Ayuntamiento de Bilbao de la detección de un vertido oleaginoso en la ría a la altura del mercado de la Ribera

EGUZKI ha alertado hoy a los Ayuntamientos de Barakaldo y Sestao, así como de la Diputación Foral de Bizkaia y de la Agencia Vasca del Agua -URA-  del lamentable estado en el que se encuentra la cuenca y riberas del río Galindo a la altura de la Depuradora del Consorcio de Aguas (EDAR), con la presencia de neumaticos, lonas, tuberías de PVC, plásticos, algún carro de supermercado, entre otros muchos objetos.

lunes, 21 de agosto de 2017

Vertidos incontrolados por doquier. En Barakaldo, por supuesto.
EGUZKI denuncia la persistencia de vertederos incontrolados en el camino a Sta Agueda y en los terrenos de Sefanitro.


Inicio camino Cruces-Sta.Agueda
Eguzki ha registrado hoy en el Ayuntamiento de Barakaldo un escrito de denuncia de los vertederos incontrolados que persisten en distintos puntos de Barakaldo. En su recorrido  de Santa Agueda a Cruces, compañeros/as de este colectivo ecologista, se encontraron con dos puntos de vertido en ambos casos de restos de obra.
En el más cercano al barrio de Cruces, poco antes de llegar a la rotonda, sorprende la ocupación de una amplia explanada con escombros y pilas, sin que se divise un sólo contenedor para este tipo de materiales. El hecho de que el proyecto de urbanización que se ubica poco más arriba resultase  fallido, no excusa la falta del debido depósito de estos materiales en contenedores para evitar su esparcimiento, ni su traslado a vertedero autorizado para este tipo de materiales. Lleva meses en este punto.