domingo, 17 de diciembre de 2017

Vecinos de Gorostiza y de los distintos barrio de Barakaldo han expresado su rechazo a la VSF ante el BEC

 Vecinos y vecinas del Barrio de Gorostiza y de otros barrios de Barakaldo han participado en la concentración convocada por la Plataforma Barakaldo Naturala para expresar su rechazo al proyecto de la Variante Sur Ferroviaria, que provocará graves afecciones en un área importante de nuestro espacio natural y en los barrios de Gorostiza y Kastrexana.

jueves, 14 de diciembre de 2017

Barakaldo Naturalak HTSri bere uko egitea Euskal Herriko Txapelketaren Finalera eramango du igande honetan


Igande honetan, abenduaren 17an, Barakaldo Naturalak goizeko 12:00etan BEC-aren sarrera nagusiaren aurrean elkarretaratuko da Euskal Herriko Bertsolarien Txapelketaren Finalera joango diren milaka pertsonei Hegoaldeko Tren Saihesbidearen proiektuaren aurreko arrazoiak helarazteko. Proiektu hau Sustapen Ministerioak eta Eusko Jaurlaritzak Serantes-etik Olabeagara eraiki nahi dute, gure mendiak eta Gorostiza eta Kastresana landa-auzoak zeharkatuz. Azpiegitura honen kalte ezaugarria izango du gure ingurumenean eta gure landa-auzoetan ondorio larriak eragingo ditu, baita auzokideen bizitzan ere. Horregatik, Barakaldo Naturalak eskatzen du:
 • Proiektua bertan behera gelditzea eta herritarren parte hartzea bermatuko duen eztabaida prozesua martxan jartzea;
 • Gorostiza eta Kastresanako aire ibilbideak errefusatzea;
 • Proiektu hau lantzeko Udal Mahaiaren premiazko deialdia;
 • Barakaldarron iritzia jasoko duen herri-kontsulta egitea.

jueves, 30 de noviembre de 2017

Lemoiz: historiarekin bat datorren erabilera


-->
Basordako kala.1927 (Willy Uriberen blogean argitaratuta)
Eta Eguzkik ez du iritzirik Eusko Jaurlaritzak Lemoizko zentral nuklear zaharra arrain-haztegi bihurtzeko darabilen proiektuari buruz? Bai, badu. Baina inork uste badu esango dugula urte hauetan guztietan esan ez dugunik, jai dauka. Izan ere, orain, lehen bezalaxe, Lemoizentzat eskatzen dugu historiarekin bat datorren erabilera.

“Historiarekin bat datorren erabilera”, a zer esaldi dotorea, baina horrek, zehatz-mehatz, zer esan nahi du? Ba, esan nahi du Basordako kala naturaren aldetik ahal den neurrian lehengoratu beharko litzatekeela eta bertan parke publiko bat egokitu, beharbada memoria-leku gisa. Eguzkik ez du beste erabilerarik baztertzen, baina betiere lehengoratzearekin eta erabilera publikoarekin bateragarri den heinean. Nolanahi ere, lursail horiei ematen zaien erabilera edozein dela, taldeak aholkatzen du erabakia aldebakarrekoa ez baizik eta ahal den adostasun sozialik zabalenaren ondorio izatea, memoriak horretarako ere balio beharko luke eta. Laburbilduz, historiarekin bat datorren erabilera eskatzen dugunean, honako hauek eskatzen ditugu: lehengoratzea, erabilera publikoa eta adostasuna.

Kala lehengoratzea eta erabilera publikoa ematea ez dira inola ere helburu arbitrarioak. Alde batetik, zentrala, neurri handi batean, behintzat, itsaso eta lehorraren arteko jabari publikoan eraiki zen, egun ere balio natural handia duen paraje batean. Jabariaren lagapena proiektu jakin bat eraikitzeko egin zen. Proiektu hark ez zuen aurrera egin, beraz, lagapena bertan behera geratu zen, eta, ondorioz, kala lehengoratu egin behar da, ahal den neurrian, behintzat. Legeak ere hori babesten du. Esan gabe doa, gure ustez, lehengoratze horrren fiantziazioan Iberduerok, gaur egun Iberdrolak, parte hartu beharko lukeela. Azken batean, berak egin zuen triskantza. Beste aldetik, erabilera publikoa bidezkoena da, ez baita begi-bistatik galdu behar herritarrek berek beren poltsikotik ordaindu dituztela zentralaren instalazioak, urre-prezioan ordaindu ere. Gogora dezagun…

Lemoizko zentrala bertan behera geratu zen 1984ko moratoria edo luzamendu nuklerraren ondorioz, Valdecaballeros eta Trillo II zentralekin batera. Orduan, Estatuak hiru konpainia elektrikori, tartean Iberduerori, zentral horietan 2.300 milioi euroko inbertsioa egin izana aitortu zien, eta, inbertsio horren kalte-ordain gisa, argindarraren ordain-agirietan hainbesteko bat gehiago kobratzeko baimena eman zien. Horrela, 2.300 milioi haien truke, herritarrok, 1996. eta 2015. urte bitartean, 5.717 milioi ordaindu ditugu, betiere iturri ofizialen arabera. Beraz, herritarrok Lemoizko instalazioak urre-prezioan ordaindu ditugula esatea gehiegi ote? Gauzak horrela, gure ustez, Jaurlaritzak gaizki egingo luke baldin eta aurrekariak zein diren kontuan izan gabe jokatuko balu, eta Lemoizko lursailei erabilera emango balie bide arruntago baten bidez eskuratutako beste edozein ondasun balira bezala.

Orduan, Eguzki arrain-haztegiaren alde edo kontra dago? Eguzki etxea zimentarrietatik erakitzen hastearen alde dago. Beraz, gure ustez, orain “tokatzen” dena da kalaren etorkizuna planifikatzea. Kontuan izan urte hauetan guztietan Basorda ia-ia zulo beltz bat izan dela planifikazioan. Bada, (guk historiarekin bat nahiko genukeen) planifikazio marko horretan aztertu beharko litzateke Eusko Jaurlaritzaren proiektua kabitzen den ala ez. Baldin eta planifikazioa proiektu jakin batzuen arabera de facto egiten jarraitu behar badute, zertararako hainbeste istorio Lurralde Antolamenduaren Gidalerroen inguruan?

Eta etxea zimentarrietatik eraikitzen hastearen aldekoak garenez, etxea teilatutik eraikitzen hastearen kontrakoak gara, eta, hain justu, horixe da Tapia kontseilariak egin duena, arrain-haztegiak hainbeste milioiko inbertsioa eta, batez ere, hainbeste lanpostu sortuko dituela iragarri duenean. Nahita egin du, dudarik gabe. Seguruena, horrela, lehen momentutik neutralizatu nahi izan ditu proiektuak sor zitzakeen kritikak. Aurrenekoak, portzierto, dagoeneko iritsi dira, alderdi baten eta sindikatu baten aldetik. Espero zitezkeen. Izan ere, arrain-haztegiak, are gutxiago Lemoizen iragarri duten arrain-makrohaztegia, inoiz ez dira industria garbiak izan.

Herri honetan behin eta berriro aldarrikatzen da memoria historikoaren garrantzia. Aldarrikapenak nahi bezain sutsuak izan daitezke, baina alferrikakoak, baldin eta memoria horren irakaspenak egunerokoan aplikatzeko borondaterik ez badago, ezta Lemoiz bezalako kasu ezin adierazgarriago batean ere. 

BIZKAIKO EGUZKI

Un uso para Lemoiz coherente con su historia

-->[euskara]
cala Basordas en 1927 (foto publicada en blog de Willy Uribe)
¿Y Eguzki no tiene nada que decir sobre el proyecto que baraja el Gobierno Vasco para reconvertir en piscifactoría las instalaciones de la central nuclear de Lemoiz? Pues claro que sí, pero ya advertimos que, si alguien espera que sea algo sustancialmente diferente a lo que hemos venido diciendo en los últimos treinta años, quedará decepcionado, sin duda, tras leer estas líneas. Porque lo que reclamamos quienes integramos Eguzki es que se dé a ese espacio un uso coherente con su historia.

¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que lo que corresponde es restaurar ambientalmente la cala de Basorda y dedicarla a un uso público, quizá mediante la habilitación de un parque como lugar de memoria. Y con estos objetivos debería ser compatible y a ellos debería estar supeditado cualquier otro proyecto que pretenda desarrollase en ese espacio. En todo caso, y esto es tan importante o más que lo anterior, la decisión sobre lo que finalmente se haga no debería ser unilateral, sino basarse en el mayor consenso político y social posible, pues la memoria, si para algo ha de servir, ha de ser para casos como este. A este pack, restauración/uso público/decisiones compartidas, es a lo que nos referimos cuando reclamamos para Lemoiz un uso coherente con su historia.

La restauración ambiental de la cala y el disfrute público de los terrenos no son cuestiones arbitrarias. Por una parte, la central se construyó en gran parte sobre dominio público marítimo-terrestre, en un emplazamiento que aún hoy posee un gran valor natural, y, puesto que el proyecto para el que se hizo la concesión se ha extinguido, lo que procede, incluso desde un punto de vista estrictamente legal, es devolverlo a su estado original en la medida de lo posible, claro. Un apartado que, en justicia, debiera recaer en buena medida en quien lo destrozó (Iberduero); hoy en su actual titular, Iberdrola. Por otra, el disfrute público es de sentido común, ya que ha sido la ciudadanía la que ha comprado ese espacio, instalaciones incluidas, y lo ha hecho además a precio de oro. Recordémoslo…

La ciudadanía ha pagado hasta el 26 de octubre de 2015, es decir, hasta ayer mismo, como quien dice, un sobrecosto en el recibo de la luz para indemnizar a las eléctricas por la moratoria nuclear de 1984, en virtud de la cual la central de Lemoiz quedó formalmente paralizada, junto con las de Valdecaballeros y Trillo II. El Estado reconoció a las eléctricas, con Iberduero a la cabeza, que, hasta la paralización de las obras de esas centrales, habían hecho en ellas una inversión de 2.300 millones de euros. Sin embargo, las compensaciones a través del sobrecosto en los recibos de la luz, hecho efectivo entre 1996 y 2015, han ascendido a 5.717 millones, según fuentes oficiales. ¿Es exagerado decir que la ciudadanía ha comprado este espacio a precio de oro? En nuestra opinión, el Gobierno Vasco haría mal si, sin tener en cuenta estos antecedentes, lo destinase a cualquier uso, como si se tratase de un bien adquirido por procedimientos más convencionales.

¿Pero Eguzki está a favor o en contra del proyecto de piscifactoría? Eguzki está a favor de empezar la casa por los cimientos. En ese sentido, lo que toca, en nuestra opinión, es planificar el futuro de la cala, que hasta ahora ha sido poco menos que un agujero negro en el planeamiento. Es en el marco de esa planificación, que, ya lo hemos dicho, querríamos coherente con la historia, en el que debería analizarse “si cabe o no” el proyecto que baraja el Gobierno Vasco. ¿Para qué tanta DOT y tanta historia si el territorio se sigue ordenando a golpe de proyecto singular?

Y, puesto que estamos a favor de empezar la casa por los cimientos, estamos en contra de hacerlo por el tejado, que ha sido la opción que, sin duda consciente e interesadamente, ha escogido la consejera Tapia. Avanzando que se van a invertir tantos y cuántos millones y, sobre todo, que se van a crear tantos y cuántos puestos de trabajo, seguramente ha querido neutralizar desde el primer momento el impacto en la opinión pública de las posibles críticas al proyecto, las primeras de las cuales, por cierto, ya han llegado por parte de algún partido y algún sindicato,. Normal, porque una piscifactoría, menos aún una macropiscifactoría, no es precisamente una industria inocua.

Las apelaciones a la importancia de la memoria histórica podrán ser tan enfáticas y frecuentes como se quiera, pero serán vacuas si luego no existe interés para aplicar sus enseñanzas ni siquiera en un caso tan emblemático como este de Lemoiz.


BIZKAIKO EGUZKI

lunes, 27 de noviembre de 2017

Barakaldo Naturala informa al vecindario de Gorostiza de las últimas informaciones sobre el proyecto de la Variante Sur Ferroviaria

Primera iniciativa de las y los vecinos: autoorganizarse y constituir la Asociación vecinal.
Barakaldo Naturala estuvo ayer domingo con vecinos y vecinas de Gorostiza, más de 80 personas,  para hacerles llegar las últimas informaciones sobre el proyecto de la Variante Sur Ferroviaria, como el decreto de Alcaldía con fecha de este viernes autorizando a la empresa Team Ingeniería y Consultoría S.L. en tres ubicaciones de titularidad pública y otras cuatro de titularidad privada para la realización de trabajos geotécnicos. 

Asimismo, dió  cuenta de la reunión que mantuvo con el responsable de proyectos de ETS (Euskal Trenbide Sarea), Julian Ferraz, gracias a la intermediación del Colegio de Ingenieros de Puertos, Caminos y Canales del País Vasco, el mismo día del que data la solicitud al Ayuntamiento para la realización de esos trabajos geotécnicos (24 de octubre) y en la que informó del calendario previsto por la empresa pública del Gobierno vasco en relación con el nuevo Estudio Informativo de la Variante Sur Ferroviaria Bilbao. Fase 1 (Serantes-Olabeaga) y que atraviesa todo el pulmón verde de Barakaldo con graves afecciones tanto al barrio de Gorostiza como de Kastrexana.
 
información completa en:  

miércoles, 22 de noviembre de 2017

EGUZKIk damutzen du Naturaren aterpea izan beharko lukeen Urkiolako Natur Parkea ehiza - eremu bihurtzea


(más abajo en  castellano)
Diputazioak basurde-uxaldia baimendu du Ganbarruako amildegi inguruan  azaroaren 25erako.
EGUZKIk damutzen du Foru Aldundiaren Iraunkortasun eta Ingurune Naturalaren Departamenduak basurde-uxaldi bat baimendu duela Urkiolako Natur Parkearen barruan, Ganbarruako amildegi inguruan, azaroak 25 ean. Basatien bizitzarentzat natura errefuxio bat izan beharko lukeen natura gunea eskopeta maite duten pertsonen gozamenerako ehiza- eremu bihurtzen da. 
Nahiz eta aukera hori Urkiola Parkearen II. Plan Zuzentzailea eta Kudeaketarako Zuzentarauen eta Jarduketen Agirian basurdeentzat eta orkatzentzat aurreikusita dagoen, nekazaritzako eta basogintzako  propietateetan kalte larriak sortzen badituzte edo espezie horien populazioak murrizteko beharra badago (ez dakigu zein aitzaki erabili duten kasu honetan), espezie horien eta lehen sektorearen arteko aldi berean izatea lortzeko beste aukera batzuk daudela ere da egia.
Errealitatea da espezie horien hazkundea bere harrapari naturalak ezabatu dituen giza  ekintzaren ondorioa da. Naturaren funtza oreka da. 

martes, 21 de noviembre de 2017

Hitzaldi berriemailea "Hegoaldeko Tren Saihesbidea" Gorostizan · Azaroak 26 / Charla informativa "Variante Sur Ferroviaria" en Gorostiza · 26 de noviembre

AZAROAK 26 · IGANDEAN
Eguerdiko 12:30etan
Ureta kaleko errotondan
(karrejotik 20 metrotan)


Hitzaldi berriemailea auzokideekin egungo egoera azaltzeko egingo dugu. Ekitaldi hau Barakaldo Naturala plataformak eta Gorostizako Auzo Elkarteak antolatzen dugu gure bilerak, azken berriak, eta teknikarien presentzia, hurrengo pausuak, etabar, aztertzeko.

viernes, 17 de noviembre de 2017

Barakaldo Naturala exige al Ejecutivo municipal de Barakaldo que convoque la Mesa de Trabajo de la VSF ante la presencia de técnicos realizando mediciones en Barakaldo

La plataforma Barakaldo Naturala ha registrado hoy una instancia en el Ayuntamiento de Barakaldo para exigir al Equipo de Gobierno del PNV que convoque sin más dilación la Mesa de Trabajo para la Variante Sur Ferroviaria, ante la presencia de técnicos realizando mediciones en la zona del Karrejo de Gorostiza. Este hecho viene a confirmar informaciones que nos habían llegado hace unas semanas de la pretensión del Gobierno vasco de desplazar la línea del trazado en la zona de Gorostiza unos metros más al sur, con lo que pasaría muy próxima a viviendas, e incluso por encima de algunas.

jueves, 16 de noviembre de 2017

Aldundiak Barakaldoko eta Sestaoko Udalei egozten die Galindoko arroko hondakinen zaintzaren, kentzearen eta zigortzearen ardura

-->
lastaira
Eguzkik abuztuan egindako salaketari Sestaoko Udalak eta Aldundiak emandako erantzunek agerian uzten dute administrazioen arteko koordinazioa ez dela eraginkorra, inplikatutako aldeek ez baitute indarrean jartzeko interesik.

Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Bizkaiko Foru Aldundiko Sailak adierazi du “arroen mantentze eta garbitze lanak” ez direla “haien ardurapekoak” eta “hondakin urbanoen kudeatzearen, zaintzaren eta zigortzeko ahalmenaren ardura hondakinen kontrolik gabeko uzte, isurtze eta deuseztatze kasuetan tokian tokiko udalei” dagokiela, “kasu honetan Barakaldoko eta Sestaoko Udalei”, Eguzkik abuztuaren 22an aurkezturiko salaketaren aurrean azaroaren 10ean jasotako erantzunean agertzen denez, Galindoko arroan Ur Partzuergoaren araztegiaren parean aurkitutako tamaina handiko eta legez kanpoko hondakin solidoak direla-eta.

Diputación sitúa la responsabilidad de vigilancia, retirada y de sanción por residuos existentes en la cuenca del Galindo en los Ayuntamientos de Barakaldo y Sestao.


-->
Colchón en la ribera.
Las respuestas recibidas del Ayuntamiento de Sestao y de la Diputación a la denuncia presentada por Eguzki en agosto evidencian una coordinación entre administraciones inútil cuando ninguna de las partes implicadas tienen interés en activarla .

El departamento foral de Sostenibilidad y Medio Natural de Bizkaia ha señalado que no son de su competencia "las tareas de mantenimiento y limpieza de cauces" y que "la responsabilidad de gestión de los residuos urbanos, vigilancia e inspección y potestad sancionadora en caso de abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos corresponde a los Ayuntamientos respectivos, en este caso Barakaldo y Sestao", en respuesta recibida el 10 de noviembre a la denuncia presentada por EGUZKI el  22 de agosto de la existencia de residuos sólidos voluminosos e ilegales en la cuenca del río Galindo a la altura de la depuradora del Consorcio de Aguas.

domingo, 12 de noviembre de 2017

EGUZKI propone chequear el estado de todo el arbolado urbano de Barakaldo.


Hace unos días el Área de Urbanismo, Infraestructuras y Servicios Municipales confirmó que se procederá a la tala de cerca de un centenar de árboles en Barakaldo por la detección de "un debilitamiento de su tronco" y por el peligro que ello puede suponer para los viandantes. Ante esto, EGUZKI ha transmitido la conveniencia de realizar un chequeo de la totalidad del arbolado para conocer la situación real a día de hoy y analizar y planificar una solución definitiva.
Este colectivo ecologista ha solicitado que amplien la información sobre el tipo de enfermedad que presentan los árboles marcados y si se han explorado otras fórmulas que pudieran resultar eficaces frente a la tala. En este sentido, ha subrayado que entre 2015 y 2016 también se procedió a la tala de un número importante de árboles (unos 150 en San Bartolomé y casi otra docena más de falsos plataneros en el parque de San Bizente) ante la presencia de algun tipo de hongo, y la simple reposición de ejemplares no se presenta como una solución eficaz y definitiva, aunque sí de importante coste económico.

EGUZKIk Barakaldoko zuhaiten egoera egiaztatzea proposatzen dio udal sailburuariEnborren ahulduragatik eta honek hiritarrentzako ekar litzazkeen arriskuengatik Barakaldoko 100 zuhaitz ingururen mozketa hasiko dela dioen urbanismoko, azpiegituretako eta udal zerbitzuetako jakinarazpinaren aurrean, EGUZKIk zhuaitz hauen benetako egoeraren egiatzatzea proposatu du, egoera hau aztertu eta konponbide adostu bat emateko.
Ekologisten kolektiboak informazio gehiago eskatu du zuhaitz hauek duten gaixotasunaren inguruan eta beste formula batzuk aztertu ote diren ere galdetu nahi izan du mozketa ekidin dezaketenak. Zentzu honetan, 2015 eta 2016 urteetan ere zhuaitz kantitate handien mozketak egin zirela azpimarratu du (150 inguru San Barolomen eta beste dozena bat inguru platanero faltsu San Bizente parkean) onddo baten eragina zela eta. Zuhaitz berriak landatze hutsa ez da konponbide efektibo eta definitiboa, bai ordea gastu ekonomiko handia dakarrena.

martes, 31 de octubre de 2017

Hegoaldeko Tren-Saihesbidearen proiektua eta Barakaldo Naturala plataformaren ezetza azaltzeko hitzaldia Llanoko auzoan

Hurrengo ostiralean, azaroaren 10ean, Topagune Kulturgunean (Llanoko Auzoan - Barakaldo) Kultur Elkarteak eta Barakaldo Naturala Plataformak antolatutako hitzaldia izango da Hegoaldeko Tren Saihesbidearen alderdi nagusiak eta zergatik uko egiten diogun azaltzeko. Hitzaldia arratsaldeko 19:00etan izango da.

 BARAKALDO NATURALA Plataforma
(Eguzki plataformaren kidea da)
Charla el 10 de noviembre en el barrio de Llano (Barakaldo) para explicar el proyecto de la Variante Sur Ferroviaria y el rechazo de la Plataforma Barakaldo Naturala.
El próximo viernes, 10 de noviembre, en. la sala de Centro de Cultura Topagune (en el barrio de Llano-Barakaldo) tendrá lugar la charla organizada por la Asociación Cultural Topagune y la plataforma Barakaldo Naturala para explicar los principales aspectos de la Variante Sur Ferroviaria y las razones de nuestro rechazo a este proyecto.  La charla será a las 19:00 horas.
 
Plataforma BARAKALDO NATURALA
(Eguzki es miembro de la plataforma)

domingo, 29 de octubre de 2017

Talde polit bat bildu gara Barakaldo naturala (ez plataforma) ezagutzeko eta sentitzeko


Igande honetan goizeko 9:30 dozenaka lagunak Barakaldo Naturalak antolatutako martxa hasteko itxaroten zegoen Erreka-Ortuko bus geltokian. Hiru eta erdi ordubetez Hegoaldeko Tren-Saihesbidearen trazaduraren alderdirik larrien batzuk ezagutu ahal dute lurraren gainean. Ibiltzearen urrats bakoitzean Barakaldo Naturala Plataformaren lagunok zehatz mehatz azaldu diegu zergatik arrizkuan daude gure herriko ibarrak proiektu honekin. 

jueves, 26 de octubre de 2017

El Ayuntamiento de Sestao da 15 días a McDonald's para presentar una solución real "a la falta de salubridad pública que plantea la actividad del restaurante"


En respuesta a la denuncia presentada por Eguzki el pasado mes de agosto denunciando que gran parte de los residuos tirados al suelo del aparcamiento dentro del recinto de Carrefour-Sestao acaba en el río Galindo
 
-->
El Ayuntamiento de Sestao ha remitido escrito a Eguzki informando que "a la vista del informe emitido por el Arquitecto del Servicio Técnico de Urbanismo con fecha 25 de septiembre de 2017, con esta misma fecha se requiere a los titulares (de McAuto / McDonald's en Carrefour-Sestao) de los mismos para que en el plazo de 15 días presenten en este Ayuntamiento, una única propuesta real, concreta y específica para solucionar el problema de falta de salubridad pública que plantea la actividad del restaurante en la mencionada zona de aparcamiento, en concreto, los fines de semana".

EGUZKI pide información al Ayuntamiento por la tala de varios arboles en la calle Elkano de Barakaldo

-->
El colectivo ecologista EGUZKI ha presentado hoy escrito en el Ayuntamiento de Barakaldo solicitando información al Área de Medio Ambiente por la tala de varios arboles en la calle Elkano, tras contactar con  representantes municipales de la oposición y comprobar que no han sido informados de esta actuación.

Además, Eguzki traslada las siguientes preguntas al concejal-delegado de Medio Ambiente, Gorka Zubiaurre: 
Si ha sido motivada por alguna enfermedad, ¿No hubiera sido posible otro tipo de intervención menos agresiva (tratamiento para erradicar las causas)?

Si ha sido a petición de algún vecino/a ¿Cuáles han sido las razones esgrimidas?

¿Está prevista la reposición por otros árboles en las mismas ubicaciones?

miércoles, 25 de octubre de 2017

El foro por el Billete Único presenta sus propuestas en Rontegi

Bizkaiko Garraio Publiko Integratua eta Txartel Bakarraren aldeko Foroa Errontegin egon da Auzoko Nagusien Elkartearen emakumeei bere proposamenak aurkezten.
Ezagutu nahi badituzu, klikatu hemen.

El Foro por el Billete Único y un Sistema Integrado de Transporte Público para Bizkaia ha estado en Rontegi presentando sus propuestas al colectivo de mujeres de la Asociación de Mayores del barrio.
Si quieres conocerlas, pincha aquí.

lunes, 23 de octubre de 2017

Urriak 29, igandea / Hegoaldeko Tren-Saihesbidearen ondorioz arriskuan dauden Barakaldoko ibarretik ibiltzea


(más abajo en castellano)
Barakaldo Naturalak barakaldarrak eta gure "biriki berdea"-rekin gozatzen duten pertsonak Hegoaldeko Tren-Saihesbidearen ondorioz arriskuan dauden Barakaldoko ibarreteik ibiltzea egitera gonbidatzen ditugu. Ibilaldia hurrengo igandean, urriaren 29an, goizeko 9:30 etan izango da.
Martxa erreza da eta trekking oinetakoa eta ura ekartzea komenigarria izango da, baita argazki makina ere. Bilboko porturakoa egingo duten (beste bat gehiago) proiektu hau gauzatzen bada, pasaia guztiz aldatuko da eta argazki horiek nolakoa zen Barakaldoko gune naturala oroimen bat bihurtuko da. Aizpiegutura honek ondorio larri asko izango ditu aldeko biodibersitatearentzat eta Gorostizako eta Kastrexanako auzokideentzat.

Asteburu honetarako badaukazu plana!
ANIMATU ETA GUREKIN ETOR ZAITEZ!

sábado, 21 de octubre de 2017

Ordezkari politikoek eta beste arlo batzuetakoek zergatik ezetz esaten diogun Hegoaldeko Tren-Saihesbideari jakin ahal dute lurraren gainean


HTSren ondoriak ezagutzen lurraren gainean/Conociendo las consecuencias de la VSF sobre el terreno
Irudian klikatu bideoa ikusteko

Barakaldo Naturalak ordezkari polítikoekin eta arlo akademikoko eta ingurumenaren lagunekin ibilbide hau antolatu du helburu bakar batekin. Hau da Barakaldoko gure birika berdean inposatu nahi duten Hegoaldeko Tren Saihesbidearen aizpegitura berri honen aurrean gure kezkak, arrazoiak eta jarrera lurraren gainean jakinaraztea. Laguntzen gaituzten pertsonak hauek dira:

 • Iñigo Martínez (Elkarrekin Podemos-en Legebiltzarkidea)
 • Jose Ramón Becerra (Equo/Elkarrekin Podemos-en Legebiltzarkidea)
 • Javier Seoane (PSE-EEren Lurraldeko Politikaren Arduraduna)
 • Javier Busselo (Podemos-Ahal Dugu-en Azpiegituren Arduraduna)
 •  Ramón Sánchez (Euskadiko Equo-ren kobozeramailea eta Equo/Irabaziren zinegotzia Barakaldon)
 • Eder Alvarez (IU-Ezker Anitza eta Barakaldoko zinegotzia)
 • Gorka Bueno (EHU)
 • David Hoyos (EHU)
 • Sergio de Juan (Equinoccio Natura) 
Denoi ibiltze honetatik laguntzea eskertzen dizuegu, eta orain zeintzuk diren Barakaldo Naturala Plataforma osatzen dugun auzo elkarteen eta talde ekologisten kezkak eta arrazaoiak azalduko dizuegu:

Representantes políticos y de otros ámbitos han conocido sobre el terreno las razones del rechazo de Barakaldo Naturala al trazado de la Variante Sur Ferroviaria

https://drive.google.com/open?id=0Byb8XHAc8CEUbGc1TzZyWG5ubFE
Pincha en la imagen para ver el video
Barakaldo Naturala ha organizado esta marcha con representantes políticos y del ámbito académico y medioambiental con un único objetivo. Este no es otro que transmitirles nuestras preocupaciones, inquietudes y postura ante este nuevo proyecto de Variante Sur Ferroviaria que nos quieren imponer en nuestro pulmón verde de Barakaldo sobre el terreno. Las personas que nos acompañan son:
 • Iñigo Martínez (Parlamentario de Elkarrekin Podemos)
 • Jose Ramón Becerra (Parlamentario de Equo/Elkarrekin Podemos)
 • Javier Seoane (Responsable de Política Territorial del PSE-EE)
 • Javier Busselo (Responsable de Infraestructuras de Podemos-Ahal Dugu)
 • Ramón Sánchez (Coportavoz de Equo-Euskadi y concejal de Irabazi Barakaldo)
 • Eder Alvarez (IU-Ezker Anitza y concejal de Irabazi Barakaldo)
 • Gorka Bueno (EHU)
 • David Hoyos (EHU)
 • Sergio de Juan (Equinoccio Natura)
A todos vosotros os agradecemos que nos acompañéis en este recorrido, y pasamos a explicar cuáles son las inquietudes y preocupaciones que motivan la postura de los colectivos vecinales y ecologistas que conformamos la Plataforma Barakaldo Naturala:

martes, 17 de octubre de 2017

Bizkaian Garraio-Sistema Publikoa Bateratu eta Txartel Bakarraren aldeko Foroaren aurkezpena

(más abajo en castellano)
Gaur goizean Bizkaian Garraio-Sistema Publikoa Bateratu eta Txartel Bakarraren aldeko Foroa aurkeztu du prentsa-aurrekoan, atzo bere aurkezpena publikoa mugimendu sozialen aurrean egin zen. Eguzkik sindikatuekin, auzo elkarteekin eta mugimendu sozialekin batera lan egin du foro hau sortzeko. Garraio-sistema publikoa bateratuaren  eta mugikortasun jasangarriagoaren alde dauden taldeentzat eta pertsonentzat irekia dago indar handiagoa lortzeko.

miércoles, 11 de octubre de 2017

EGUZKIk Bagatzako jaietarako antolatutako ekitaldiak, baita Barakaldo Naturala Plataformarena ere.
Actividades organizadas por Eguzki para las fiestas de Bagatza, y también la de la Plataforma Barakaldo Naturala.

Asteburu honetan Barakaldoko Bagatzan auzoko jaiak ospatzen diren programan  Eguzkik antolatutako aktibitate batzu sartuta daude. Hauek dira:
En el programa de las fiestas del barrio de Bagatza (Barakaldo), que se celebran este fin de semana, hay varias actividades organizadas por Eguzki. Son las siguientes:

URRIAren 10etatik 15etara arte
Argalario Tabernan Erakusketa: "Zergatik uko egiten diogu Hegoaldeko Tren Saihesbideari?" 
Exposición en la taberna Argalario "¿Por que rechazamos la Variante Sur Ferroviaria?"

martes, 10 de octubre de 2017

Denuncia de otro vertedero ilegal a pocos metros del Garbigune de Sestao


Eguzki ha registrado hoy el siguiente escrito en el Ayuntamiento de Sestao para alertarle de la existencia de otro punto de vertido ilegal, a pocos metros del Garbigune y, de paso, trasladarle nuestro parecer a la "penosa" respuesta remitida por esta institución a nuestro escrito del pasado mes de agosto denunciando el lamentable estado de la cuenca del río Galindo, que establece el límite entre Barakaldo y Sestao. Eso sí, reconocer que al menos ellos han dado respuesta, sus homólogos en el pueblo vecino, ni eso. (al final del artículo podrás ver la citada respuesta)
ESCRITO REGISTRADO
A la atención del Alcalde y del Concejal-delegado de Medio Ambiente del Ayuntamienot de Sestao,
EGUZKI, Talde ekologista eta antinuklearra  quiere poner en su conocimiento la existencia de un punto de vertido ilegal y clandestino a pocos metros de la entrada del Garbigune de su municipio, del cuál se aportan  fotografías reallizadas en la mañana del domingo 8 de septiembre, a fin de que pongan en marcha las actuaciones necesarias para la retirada del material y limpieza de la zona.
Asimismo, queremos señalar la persistencia de elementos voluminosos en el cauce del río Galindo, perfectamente visibles en la jornada del domingo, como neumáticos usados o carros de supermercado.

viernes, 6 de octubre de 2017

Urriak 15. Bigarren eskuko eta Truke Azoka Bagatzako Jaietan

(más abajo en castellano)

Datorren Igandean, hilak 15, Bagatzako jaien baitan, Eguzki Barakaldok bigarren Eskuko eta Truke azoka antolatzen dugu, helburua materialen berrerabilera sustatzea delarik. Azoka honetan, edozein material (objektu) saldu, trukatu edota oparitzeko aukera izando dugu. Bertan topatu ahal izando ditugun salgaiak, besteak beste: liburuak, arropa, diskak, jostailuak, kirol materiala, altzariak, soinu-tresnak…

Kontsumo arduratsua oinarri moduan duen eredua lortzeko beharra gero eta handiagoa da. Aldaketarako bide honetan guztiok eman dezakegun lehenengo pausoa, gure eguneroko kontsumoan 3R (murriztu, berrerabili eta birziklatu) erregela jarraitzea da.

Murriztu hitzak beharrezkoak ez diren erosketak saihesteari so egiten dio. Berrerabili eta birziklatu hitzek objetuen erabilera beste pertsona batzuekin partekatzea eta jadanik erabiltzen ez ditugun gauzei bigarren bizitza bat ematea esan nahi dute. Eta azkenik, erostea benetan beharrezkoa denean, bidezko merkataritzaren mekanismoak, ekonomia alternbatiboa eta solidarioa eta kontsumo kolaboratiboaren erabiltzea.


sábado, 16 de septiembre de 2017

Gai izango ote gara naturaren fakturari aurre egiteko?

Sestao, Barakaldo, URA, Foru Aldundia...
Gizalegerik bakoak direnek gure ibaiertzetara, mendietara eta natur guneetara jaurti eta inongo sentiberatasunik ez duen administrazioak betikotutako hondakinak gure ainen, itsas hegaztien eta gure landare eta animalien elikagaiak dira. Es da iritzia, errealitatea baizik.
Bizkaiko administrazioak hondakinak kudeatzeko sustatutako ereduak "Jaurti ezazu eta ez kezkatu. Zabalgarbi eredua" premisa txertatu du gizartean. Egunero aurtkitzen ditugu obretako, autoen, supermerkatuen zein beste edozeren hondakinak; gure mendi, bidexka, itsasertz eta arroetan aurkitzen ditugu. Egileak premisa hori erabat barneratua dutenak izaten dira. Arazoa administrasioak jarduteko orduan duen utzikeria da. Ondorioa, lur eta uren kutsadura, jaurtitako elementuak toxikoak direlako edota materialok degradatu direlako.